Projectes en col·laboració

La Fundació Joan Miró participa en projectes en col·laboració amb altres entitats i institucions de la ciutat de Barcelona i també d'àmbit internacional.

Amb aquests projectes la Fundació té com a objectius impulsar l'estudi de l'obra de Joan Miró, fer més accessible l'art contemporani i convertir el treball col·lectiu en una oportunitat d'enriquiment mutu.

Càtedra Miró

Càtedra Miró

La Càtedra Miró és una iniciativa conjunta de la Fundació Joan Miró i la Universitat Oberta de Catalunya que té l’objectiu d’aprofundir en l’estudi i la difusió de l’artista.

Més informació sobre "Càtedra Miró"

Apropa Cultura

La Fundació Joan Miró participa en el programa Apropa Cultura des del setembre de 2013. L’adhesió a Apropa Cultura ha suposat una potenciació de les activitats per a grups de persones amb discapacitats i grups amb risc d’exclusió social.

Més informació sobre "Apropa Cultura"

Programa Èxit

Programa Èxit

En el marc del programa Èxit, elaborat pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona i destinat a reduir el nivell de fracàs escolar, la Fundació Joan Miró col·labora amb les estades formatives en empreses, on els alumnes tenen un primer contacte amb diferents entorns laborals i es crea la necessitat de desenvolupar les seves competències relacionades amb el «saber fer» i el «saber ser».

Més informació sobre "Programa Èxit"