Sense control?

Encara que sembli que a l’hora de pintar Miró improvisava, no és així. Acostumava a fer esbossos i s’anotava les idees que tenia en quaderns.

Dibuixar un triangle amb un pinzell és fàcil, però, com el dibuixaries amb un raspall, com faries una rodona amb un colador o una espiral amb un tub de plàstic?

Quin control tens sobre el resultat quan esquitxes pintura?

Pintures, objectes diferents, unes instruccions i molta imaginació.

 

Tipologia

Taller d’arts plàstiques

Durada

3 h

Lloc

Sales d'exposició i Espai Taller

Dates

De novembre de 2018 a juny de 2019

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

Tots els cicles de primària

Preu

130 € / grup classe (màxim 25 alumnes)

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 4 de setembre de 2018.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.