Sense control?

En aquest taller farem un recorregut per les sales de la Col·lecció Joan Miró per observar algunes obres de gran format i descobrir com Miró planificava el seu treball fent esbossos i anotacions als seus quaderns, i conèixer el procés que va des de la idea fins a la materialització d'un gest.

A l'Espai Taller començarem directament amb una acció performativa. Unes instruccions dictades ens permetran experimentar diferents possibilitats a partir de la pintura. Dibuixar un triangle amb un pinzell és fàcil, però, com el dibuixaries amb un raspall? Com faries una rodona amb un colador? I una espiral amb un tub de plàstic?

En aquest taller l'atzar, la incertesa, l'acció i la sorpresa es posen en joc.

Aquest exercici de creativitat requereix de complicitat i bona entesa entre tots els membres de l'equip per gaudir al màxim el procés d'experimentació.

Objectius d’aprenentatge de l'activitat

  • Discriminar materials, colors, formes, volums, línies, textures, grandària, bidimensionalitat i tridimensionalitat. Establir relacions entre les qualitats perceptibles i allò que es pretén.
  • Experimentar amb les qualitats visuals i plàstiques dels elements: utilització de diversos materials i suports per fer una composició. Treure conclusions sobre el comportament d'alguns materials o tècniques amb d'altres.
  • Redactar una llista de recursos expressius com a punt de partida del treball d'altres.

Tipologia

Taller d’arts plàstiques

Durada

3 h

Lloc

Col·lecció Joan Miró, Espai Taller

Dates

D’octubre de 2019 a juny de 2020, de dimarts a divendres a les 10 h

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

Tots els cicles de Primària

Preu

135 € / grup classe (màxim 25 alumnes)

Observacions

Es recomana portar una bata per a realitzar l'activitat

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.