Una escultura ... la pots trobar

Quins processos creatius hi ha darrere d'una escultura?
Ordenar, apilar, instal·lar, ressituar, trobar... escultures.
Després de visitar la Fundació, fem una sessió a l'aula. Aquesta sessió ens ofereix la possibilitat d'explorar què és una escultura a partir de materials i objectes presents en la vida quotidiana.

Activitat concebuda i conduïda per Experimentem amb l'ART

Tipologia

Visita a la Fundació i taller posterior a l'escola

Durada

1 h. 15 min. (visita) / 2 h. (sessió a l’aula)

Lloc

Fundació Joan Miró, centre escolar

Dates

De novembre de 2016 a maig de 2017

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

Tots els cicles de primària

Preu

Visita comentada + taller a l’escola:

195 € / grup classe

Material de suport

Llibrets didàctics

Reserves

Reserves a partir del dia 8 de setembre de 2016 per correu electrònic: programa.educatiu(ELIMINAR)@fmirobcn.org

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu