A petita escala

En aquest taller farem un recorregut per l'edifici de la Fundació. Descobrirem els patis, les terrasses, les formes de l'edifici, pujarem per una rampa, baixarem per unes escales.
Després, a l'Espai Taller, muntarem i acoblarem les peces d'una maqueta de l'edifici a escala 1:20. Les peces encaixen com un trencaclosques en tres dimensions.
Al final de la proposta dibuixarem un croquis dels espais que haurem construït.

Objectius d'aprenentatge de l'activitat

  • Identificar alguns elements constructius bàsics.
  • Comentar alguns aspectes del procés arquitectònic: concepció, representació gràfica, maqueta, construcció.
  • Construir una maqueta seguint les instruccions pautades.
  • Apreciar el patrimoni cultural.
  • Apreciar en la vida quotidiana aspectes que poden ser expressats per mitjà de la matemàtica.

Tipologia

Taller d'arquitectura

Durada

2 h

Lloc

Espai Taller i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

D’octubre de 2019 a juny de 2020, els divendres a les 10 h i a les 12 h

Ràtio

Màxim 1 grup classe

Nivell

1r cicle d' Educació Primària

Preu

135 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

Aquesta activitat es realitza els divendres.

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.