Una ciutat a les estrelles

El nostre planeta Terra està patint un canvi climàtic, degut a l'acció humana, de conseqüències irreversibles. És per això que la humanitat ha decidit explorar l'univers per trobar altres planetes on poder instal·lar-se i desenvolupar la vida humana en condicions, però ho haurem de fer millor per no repetir els errors comesos a la Terra!

Aquest és el context del taller Una ciutat a les estrelles. Una situació que predisposa als participants a imaginar una nova ciutat des de 0 però que sigui respectuosa amb el medi ambient i la salut de les persones. Així doncs, imaginarem quins serveis bàsics necessitarem, com obtindrem l'energia i els aliments i com ens mourem per la ciutat d'una forma no contaminat. Per tant, reflexionarem sobre conceptes com la sostenibilitat, l'ecologia, les energies renovables, la mobilitat sostenible, la contaminació, etc.

El propi procés de creació també contempla criteris ambientals i, per això, s'aplicarà el reciclatge i la reutilització en els materials utilitzats.

Objectius d’aprenentatge de l’activitat

  • Distinció entre objectes d’un sol tipus de material o diferents. Aplicació de criteris de separació i selecció als residus urbans. Participació en la reducció, reutilització i reciclatge de residus de l’escola.
  • Interès, valoració i respecte pel fet artístic propi i dels altres i per les obres artístiques de diferents característiques.
  • Identificació de les fonts d’energia més utilitzades en la societat i diferenciació entre energies renovables i no renovables.
  • Construcció i caracterització de personatges, recreació d’espais imaginats, creació d’estructures, maquetes, decorats i exposicions en pròposits relacionables amb la pròpia experiència i en el desenvolupament d’activitats del centre.

Tipologia

Taller d'arquitectura

Durada

2 h

Lloc

Espai Taller i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

D'octubre de 2019 a maig de 2020, els divendres a les 10 h i a les 12 h

Ràtio

Màxim 1 grup classe

Nivell

Tots els cicles d' Educació Primària

Preu

135 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

Aquesta activitat es realitza els divendres.

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.