El museu ideal

Activitat que combina un recorregut per la Fundació amb un treball pràctic col·lectiu.

En la primera part, basada en el diàleg, els participants disposen d'una guia de descoberta, amb ideogrames explicatius, que hauran de seleccionar de manera raonada per tal d'analitzar l'edifici de la Fundació.

En la segona part, de tipus creatiu, han de triar una obra d'art i dissenyar l'espai més adequat per exhibir-la. Finalment decideixen en grup com acoblar diferents espais per tal de construir el seu museu ideal. 

Objectius d'aprenentatge de l'activitat

  • Analitzar les característiques constructives bàsiques d'un edifici qualsevol. Explicar el concepte d'escala.
  • Confeccionar un espai expositiu simbòlic.
  • Treure conclusions sobre les relacions entre els elements constructius esmentats i la seva funció, i sobre la relació entre l'edifici i l'entorn natural. Apreciar el patrimoni cultural.
  • Apreciar en la vida quotidiana aspectes que poden ser expressats per mitjà de la matemàtica.
  • Valorar i respectar les manifestacions artístiques del nostre temps.

Tipologia

Taller d’arquitectura

Durada

2 h 30 min

Lloc

Espai Taller i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

D’octubre de 2019 a juny de 2020, els divendres a les 10 h

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

ESO

Preu

135 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció per a les activitats serà a partir del 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

Aquesta activitat es realitza els divendres

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.