Mirotípies

L'activitat s'inicia amb una visita que es porta a terme exclusivament a la biblioteca (o a l'octògon) i s'acaba completant a l'Espai Taller de la Fundació Joan Miró. Fins al 31 de març, la visita gira a l'entorn d'un facsímil d'Oda a Joan Miró, una peça de Joan Brossa en col·laboració amb Joan Miró, en què el treball tipogràfic té una gran importància.  A partir d'abril, en canvi, tindrem l'oportunitat de conèixer la historia de la creació del llibre À toute épreuve, que Miró va fer a partir d'uns poemes de Paul Éluard. 

La segona part de l'activitat es desenvolupa al taller, on posarem en pràctica aquests coneixements. Treballarem explorant les possibilitats plàstiques i expressives de diferents tipografies. Amb un joc de preguntes, imaginarem la personalitat de cada lletra tractant de definir-ne el «caràcter».

Taller concebut i conduït per Experimentem amb l'ART amb la participació de la Fundació Joan Brossa.

Tipologia

Taller d’arts plàstiques

Durada

3 h. aprox.

Lloc

Espai Taller, biblioteca de la Fundació

Dates

De novembre de 2016 a juny de 2017 

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

1er cicle d’ESO

Preu

110 € / grup classe

Reserves

Reserves a partir del 8 de setembre de 2016

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.