Una escultura... ho pots ser tu

Escultura: matèria, volum i espai

Quins processos creatius hi ha darrere d'una escultura?
Després de visitar la Fundació, fem una sessió a l'aula a partir de petits «experiments pràctics» que posen en joc el nostre cos com a material i eina de treball. La intenció és ampliar mirades i possibilitats quan parlem d'escultura.

Taller concebut i conduït per Experimentem amb l'ART

Tipologia

Visita a la Fundació i taller posterior a l'escola

Durada

1 h. 15 min. (visita) / 2 h. (sessió a l’aula)

Lloc

Fundació Joan Miró, centre escolar

Dates

De novembre de 2016 a maig de 2017

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

ESO

Preu

Visita comentada + taller a l’escola: 195 € / grup classe

Material de suport

Llibrets didàctics

Reserves

Reserves a partir del 8 de setembre de 2016

Per correu electrònic: programa.educatiu(ELIMINAR)@fmirobcn.org

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.