De peus a terra

És coneguda la forta vinculació de Joan Miró amb la terra i amb la natura.
Una visita a les sales d'exposició ens descobreix alguns dels seus interessos: l'observació del detall, el contacte amb el paisatge, la valoració de l'atzar o el treball per sèries.

Amb aquesta inspiració, el taller se centra en la utilització d'un procediment directe que integra elements naturals i el color per crear composicions originals.

Tipologia

Taller d’arts plàstiques

Durada

3 h

Lloc

Sales d'exposició i Espai Taller

Dates

De novembre de 2018 a juny de 2019

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

1er i 2n ESO

Preu

130 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 4 de setembre de 2018.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.