Ioga a la Miró

Sessions d’art i ioga per a tothom

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, l'activitat Ioga a la Miró queda ajornada fins a nou avís, per tal de limitar l'activitat social i extremar les mesures de protecció.

Des de ben jove, Joan Miró té la vocació de ser un artista universal. Cap al 1920, inicia un camí que enllaça amb la tradició espiritual i que ja no deixarà mai. El seu interès pel taoisme i la influència de la filosofia zen són presents en l'obra de Miró i la seva manera d'entendre el món. La fusió entre l'àmbit natural i el seu jo intern, el despullament progressiu d'elements damunt la tela, la comprensió del buit, la comunió entre pintura i escriptura, són elements que el vinculen a l'essència del ioga.

Tenint en compte aquesta vessant espiritual molt rellevant en l'obra de Miró, la Fundació proposa el cicle Ioga a la Miró, sessions combinades de ioga i comentaris d'obres relacionades amb els set nivells de consciència del ioga. Els participants podran percebre l'obra de Miró com un camí des de la matèria fins a l'absolut. Cada setmana es programaran dues sessions dedicades a cadascun d'aquests nivells de consciència i a una obra de Miró relacionada: consciència material, consciència creativa, consciència vital, consciència d'unitat, consciència comunicativa, consciència d'observació i consciència absoluta.

Divendres i dissabtes, de 18.30 a 20.30 h
Juliol, setembre i octubre de 2020

Amb la col·laboració de

  • Yoga One

Consciència de la matèria: Mont-roig, l’església i el poble

La sessió constarà d’una primera part de visita a la col·lecció Joan Miró, reflexionant sobre la consciència material a partir de l’obra Mont-roig, l’església i el poble i una segona part amb una sessió d’asanes (exercicis físics) conduïdes per un professor de YogaOne by DiR al Pati Nord de la Fundació.

Més informació sobre "Consciència de la matèria: Mont-roig, l’església i el poble"

Consciència creativa: Dona i ocells a punta de dia

Miró sent un gran menyspreu per la permanència. En la seva obra, els temes i els cicles se succeeixen. Un punt a la tela, una taca al paper, una obra acabada poden ser el punt de partida per a l’obra següent. La sessió constarà d’una primera part de visita a la col·lecció Joan Miró, reflexionant sobre la consciència creativa a partir de l’obra Dona i ocells a punta de dia, i una segona part amb una sessió d’àssanes (postures).

Més informació sobre "Consciència creativa: Dona i ocells a punta de dia"

Consciència vital: L'or de l'atzur

La sessió constarà d’una visita a la col·lecció Joan Miró, per reflexionar sobre la consciència vital davant de l’obra L’or de l’atzur, seguida d’una sessió d’àssanes (postures) conduïdes per un professor de YogaOne by DiR al Pati Nord de la Fundació.

Més informació sobre "Consciència vital: L'or de l'atzur"

Consciència d’unitat: L’ala de l’alosa aureolada pel blau d’or arriba al cor de la rosella

La sessió constarà d’una visita a la col·lecció Joan Miró, per reflexionar sobre la consciència d’unitat davant de l’obra L’ala de l’alosa aureolada pel blau d’or arriba al cor de la rosella adormilada sobre el prado engalanado de diamantes. Tot seguit, tindrà lloc una sessió d’àssanes (postures) conduïda per un professor de YogaOne by DiR al Pati Nord de la Fundació.

Més informació sobre "Consciència d’unitat: L’ala de l’alosa aureolada pel blau d’or arriba al cor de la rosella"

Consciència d’observació: Autoretrat

La sessió constarà d’una visita a la col·lecció Joan Miró, per reflexionar sobre la consciència d’observació davant de l’obra Autoretrat. Tota l’obra de Miró permet diferents lectures i en aquestes interpretacions rau la riquesa de l’obra d’art. Tot seguit, tindrà lloc una sessió d’àssanes (postures) conduïda per un professor de YogaOne by DiR.

Més informació sobre "Consciència d’observació: Autoretrat"

Consciència comunicativa: El cel entreobert ens torna l’esperança

A partir dels anys 40, a partir de les constel·lacions, l’obra de Miró connecta cada vegada més amb aquesta dimensió espiritual i cosmogònica del món i també amb un cert primitivisme que ens porta a la recerca de la puresa total i ens acosta a allò més sagrat i que ens «torna l’esperança». La sessió constarà d’una visita a la col·lecció Joan Miró, per reflexionar sobre la consciència comunicativa davant de l’obra El cel entreobert ens torna l’esperança. Tot seguit, tindrà lloc una sessió d’àssanes (postures).

Més informació sobre "Consciència comunicativa: El cel entreobert ens torna l’esperança"

Consciència absoluta: Pintura de fons blanc per a la cel·la d’un solitari

La sessió constarà d’una visita a la col·lecció Joan Miró, per reflexionar sobre la consciència de l’absolut davant de l’obra Pintura sobre fons blanc par a la cel·la d’un solitari. Tot seguit, tindrà lloc una sessió d’àssanes (postures) conduïda per un professor de YogaOne by DiR al Pati Nord de la Fundació.

Més informació sobre "Consciència absoluta: Pintura de fons blanc per a la cel·la d’un solitari"