Projectes en col·laboració

La Fundació Joan Miró participa en projectes en col·laboració amb altres entitats i institucions de la ciutat de Barcelona i també d'àmbit internacional.

Amb aquests projectes la Fundació té com a objectius impulsar l'estudi de l'obra de Joan Miró, fer més accessible l'art contemporani i convertir el treball col·lectiu en una oportunitat d'enriquiment mutu.

Càtedra Miró

Càtedra Miró

Joaquim Gomis: estudi de Joan Miró a Palma © Hereus de Joaquim Gomis. Fundació Joan Miró, Barcelona La Càtedra Miró és una iniciativa conjunta de la Fundació Joan Miró i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que té com a objectius principals la recerca sobre l’obra i la figura de Joan Miró, la transferència del coneixement d’aquesta recerca i la docència amb relació a Miró i l’art del segle XX.

Més informació sobre "Càtedra Miró"

Coetanis

Projecte fotogràfic vinculat a la mostra Lee Miller i el surrealisme a la Gran Bretanya. El títol destaca la coincidència temporal dels participants, que comparteixen també una afinitat creativa: uns, fotògrafs; els altres, artistes visuals.

Més informació sobre "Coetanis"

Gravitacions

Projecte educatiu que vincula la programació de l’Espai 13 amb un grup d’alumnes de batxillerat artístic. Comprèn diverses fases al llarg d’un curs escolar que inclouen: visites a les exposicions del cicle; contacte directe amb els artistes i amb el comissari; recerca i intercanvi d’imatges, i producció, discussió i presentació pública de treballs.

Més informació sobre "Gravitacions"

Partida oberta

Partida oberta és un pro­jecte de pedagogia cultural col·lectiva vinculat amb l’exposició temporal Fi de partida: Duchamp, els escacs i les avant­guardes que va tenir lloc a la Fundació Joan Miró.

Més informació sobre "Partida oberta"

Apropa Cultura

La Fundació Joan Miró participa en el programa Apropa Cultura des del setembre de 2013. L’adhesió a Apropa Cultura ha suposat una potenciació de les activitats per a grups de persones amb discapacitats i grups amb risc d’exclusió social.

Més informació sobre "Apropa Cultura"

Programa Èxit

Programa Èxit

En el marc del programa Èxit, elaborat pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona i destinat a reduir el nivell de fracàs escolar, la Fundació Joan Miró col·labora amb les estades formatives en empreses, on els alumnes tenen un primer contacte amb diferents entorns laborals i es crea la necessitat de desenvolupar les seves competències relacionades amb el «saber fer» i el «saber ser».

Més informació sobre "Programa Èxit"