Projectes en col·laboració

Des de fa uns anys, la Fundació col·labora amb les escoles del districte de Sants-Montjuïc, integrant pràctiques d'innovació educativa que fomenten el treball transversal i la importància del procés artístic en qualsevol àmbit de l'aprenentatge. Els projectes es conceben i consensuen de manera col·laborativa entre el claustre docent i el Departament Educatiu de la Fundació, buscant la implicació directa de les famílies i la idea de pertinença a un territori.

Gravitacions

Projecte educatiu que vincula la programació de l’Espai 13 amb un grup d’alumnes de batxillerat artístic. Comprèn diverses fases al llarg d’un curs escolar que inclouen: visites a les exposicions del cicle; contacte directe amb els artistes i amb el comissari; recerca i intercanvi d’imatges, i producció, discussió i presentació pública de treballs.

Més informació sobre "Gravitacions"

Càtedra Miró

Càtedra Miró

La Càtedra Miró és una iniciativa conjunta de la Fundació Joan Miró i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que té com a objectius principals la recerca sobre l’obra i la figura de Joan Miró, la transferència del coneixement d’aquesta recerca i la docència amb relació a Miró i l’art del segle XX.

Més informació sobre "Càtedra Miró"

Apropa Cultura

La Fundació Joan Miró participa en el programa Apropa Cultura des del setembre de 2013. L’adhesió a Apropa Cultura ha suposat una potenciació de les activitats per a grups de persones amb discapacitats i grups amb risc d’exclusió social.

Més informació sobre "Apropa Cultura"