Apropa Cultura

La Fundació Joan Miró participa en el programa Apropa Cultura des del setembre de 2013. L’adhesió a Apropa Cultura ha suposat una potenciació de les activitats per a grups de persones amb discapacitats i grups amb risc d’exclusió social.

Des de fa anys, la Fundació ofereix visites i espectacles amb intèrpret de llengua de signes i, en els darrers anys, ha dissenyat recorreguts específics per a persones cegues. Actualment, també ofereix visites i tallers adaptats a aquests grups. Des dels seus inicis, la Fundació possibilita l’accessibilitat física als seus diversos espais i es proposa incorporar progressivament les pautes del disseny universal a les exposicions.

Setmana Apropa Cultura 2016 a la Fundació Joan Miró

Projecte Cruïlles d’Apropa Cultura

L’equip de la Fundació participarà en un projecte de coneixement i intercanvi mutu amb Susoespai. Creació i Salut Mental, impulsat per Fina Alert.

Durant la Setmana Apropa Cultura, un grup d’usuaris de Susoespai visitarà les exposicions La ficció és una realitat per succeir d’Ana Garcia-Pineda a l’Espai 13 i Fi de partida: Duchamp, els escacs i les avantguardes. Les visites seran el punt de partida del projecte Correspondències, un joc i una excusa literària per crear una única constel·lació vital a partir de les experiències i les emocions dels usuaris de Susoespai i dels treballadors de la Fundació Joan Miró.

Visita per a persones cegues a l’exposició La ficció és una realitat per succeir d’Ana Garcia-Pineda a l’Espai 13 de la Fundació Joan Miró

L’artista Ana Garcia-Pineda, que presenta una proposta on el dibuix, el text i l’àudio es combinen amb humor per crear universos paral·lels, conduirà la visita, per a la qual ha preparat un dels dibuixos de la peça Iguals en relleu i la reproducció d’una de les escultures de l’obra Cos. La mostra forma part del cicle Peu a fora. Expedicions i diàspores, comissariat per Jordi Antas.