Menjadors

Espai 13

Cicle
The End Is Where We Start From
Autor
Mariona Moncunill
Dates
Comissariat
Karin Campbell

El nou projecte de Mariona Moncunill per a l’Espai 13, titulat Menjadors, va sorgir arran de l’experiència de l’artista de treballar en el servei d’atenció al client de tres de les institucions que formen part d’articketBCN, una xarxa de set museus i centres d’art de Barcelona que ofereix un entrada comuna a preu reduït. En aquell moment, Moncunill va sentir curiositat per saber com els treballadors i els visitants dels museus rebien les operacions «entre bastidors» de les institucions artístiques, a més de qüestionar-se si tots els seus companys de treball reconeixien realment la seva connexió implícita amb la xarxa cultural barcelonina. Amb aquest nou projecte per a la Fundació Joan Miró, que també forma part d’articketBCN, Moncunill ha tingut l’oportunitat de recuperar aquests temes des de «dins», emprant les tècniques d’investigació i el mètode de col·laboració que caracteritzen la seva pràctica artística.

Menjadors, com molts altres projectes de Moncunill pensats específicament per al lloc, aborda les dinàmiques socials que tenen lloc en el si de determinats sectors. Centrant-se en el menjador del personal, un espai on tendeixen a produir-se les interaccions socials en moltes empreses, aquest projecte explora les relacions que s’estableixen entre els treballadors de les institucions i les condicions físiques que ajuden a modelar els contactes interpersonals. Gràcies a la seva investigació sobre aquests espais, Moncunill va concloure que les sales de descans tenen un gran impacte a llarg termini en la manera de treballar i en com els treballadors viuen el seu dia a dia. Generant una «cadena de finestres» d’una institució a una altra, Menjadors pretén unir simbòlicament totes aquestes experiències.

Les impecables fotografies d’interiors de Néstor Marchador que s’han penjat a l’Espai 13 mostren aquesta intervenció titulada El menjador dins del menjador. Amb la revista Set menjadors són els productes derivats de la intervenció de Moncunill en el sistema articketBCN. Aquests objectes són elements clau del projecte i són la conseqüència de la voluntat de l’artista d’incorporar el treball amb professionals d’altres sectors. Es tracta d’una metodologia que, al seu entendre, també es troba a les institucions culturals. Amb l’ajut del fotògraf Néstor Marchador, l’estudi de disseny gràfic ferranElOtro, l’experta en recursos humans Maite Inglés y García de la Calera i l’interiorista Lester Barreto, Moncunill ha volgut plasmar la seva investigació sobre un grup específic de persones, els usuaris d’aquests menjadors, en un projecte que s’adreça a un públic més ampli tot al·ludint al rostre humà (o més aviat als rostres humans) d’una part del sector de la producció i la gestió cultural de Barcelona.

La revista Set menjadors és gratuïta; agafa’n un exemplar!

Karin Campbell, comissària del cicle The End is Where we Start From