Joan Miró. Galeria d’antiretrats

Exposició temporal

Dates
Comissariat
Teresa Montaner

L'obra gràfica va despertar un gran interès en Joan Miró, sobretot a partir dels anys quaranta. Aquesta disciplina li ofereix noves possibilitats tècniques i plàstiques, i al mateix temps li permet deslliurar-se de la seva responsabilitat individual com a artista per comprometre's en una activitat col·lectiva en la qual participen diferents artesans. Joan Miró. Galeria d'antiretrats vol posar en relleu la destresa i la llibertat expressives de l'artista com a gravador, capaç d'aconseguir, per mitjà de l'aiguafort, l'aiguatinta o el carborúndum, efectes matèrics i gestuals pròxims als de la pintura.

Les quinze obres seleccionades mostren una sèrie de personatges amb atributs humans, primitius, fabulosos, que ens remeten a una cultura ancestral i que apareixen al centre de les composicions envoltats de signes astrals. Amb aquestes representacions Joan Miró aconsegueix abolir la noció tradicional de retrat com a mimesi.

Mambo, 1978. Aiguafort i aguatinta. Fundació Joan Miró, Barcelona