Obrir l’arxiu 03: 12 fustes i 52 peces diverses

Exposició temporal

Dates
Lloc
Arxiu de la Fundació Joan Miró
Comissariat
Teresa Montaner i Elena Escolar

La feina d'un artista es coneix principalment a través de la seva obra definitiva. És habitual, però, que durant el procés de creació d'aquesta obra es generin esbossos, anotacions o declaracions que sovint resten inconeguts. Aquest material és, de vegades, l'únic vestigi que ens parla d'obres que han desaparegut. Això és el que succeeix en el cas de la sèrie de Construccions de fusta que Joan Miró va fer el 1930 amb la voluntat de seguir posant en entredit el sentit final de la pintura

Aquestes construccions estan fetes sobre plafons de fusta de 72 x 91 cm, dels quals sobresurten altres peces també de fusta i als quals s'adhereixen elements extrapictòrics -cordills, claus, esponges, draps i filferro, entre altres. La fragilitat d'aquests materials ha propiciat que només dues construccions hagin perviscut; una tercera la coneixem únicament a través de fotografies. 

Els esbossos i documents que es conserven d'aquesta sèrie són essencials per saber que Miró va fer com a mínim 12 Construccions, per a les quals va emprar 52 peces de fusta que, prèviament, havia fet tallar per un fuster. Miró les va muntar i pintar eliminant de l'obra qualsevol traça d'artificiositat. 

La conservació de la col·lecció i la seva presentació compten amb el suport generós i continuat de la Fundació Vila Casas.

Venda d’entrades

Dibuixos preparatoris de Construcció, Joan Miró, 1930. Fundació Joan Miró, Barcelona. Successió Miró, 2023.

Seguiu aquesta exposició a les xarxes

#ArxiuFundacióMiró