Avís legal

Identificació del titular d’acord amb la llei 34/2002

El domini www.fmirobcn.org és propietat de FUNDACIÓ JOAN MIRÓ, CENTRE D’ESTUDIS D’ART CONTEMPORANI sota la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 86.

Fundació Joan Miró, Centre d’Estudis d’Art Contemporani
Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. +34 934 439 470
Fax +34 933 298 609
info(ELIMINAR)@fmirobcn.org

Ús i funcionament de la web

Les pàgines de la web www.fmirobcn.org són d’accés públic, lliure i gratuït, i els seus continguts són merament informatius i divulgatius. L’accés no implica per si mateix l’establiment de cap relació comercial entre Fundació Joan Miró i l’usuari.

L’usuari haurà de fer ús de la web de conformitat amb el present avís legal, la llei i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta web no podrà assumir cap responsabilitat derivada de l’ús indegut, incorrecte o il·lícit de la web i/o del seu contingut, així com per fraus de suplantació del nom de domini o altres de natura similar.

Amb la finalitat exclusiva d’oferir un millor servei i facilitar l’ús d’aquesta pàgina web, el proveïdor de serveis de Hosting Web podrà elaborar una sèrie de dades estadístiques relatives al nombre de pàgines visitades, així com als patrons d’activitat dels visitants, navegador utilitzat i país de procedència, dades que mai no faran identificable l’usuari.

La Fundació Joan Miró és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’aquesta pàgina web i dels elements que conté, incloent-hi els textos, gràfics, logotips i imatges, excepte els que pertanyen als titulars dels drets de l’obra de Joan Miró, la titularitat dels quals és plenament reconeguda. L’usuari es compromet a no utilitzar, reproduir, transmetre o difondre de cap manera el material objecte d’aquests drets de propietat intel·lectual i industrial sense el consentiment previ i escrit de la Fundació Joan Miró.

Aquesta pàgina web podrà oferir links a recursos o llocs d’internet aliens a la web. La finalitat d’aquests enllaços és informativa i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la web de destinació. Per això, la Fundació Joan Miró declina tota responsabilitat derivada d’accions o omissions comeses per aquests llocs web, amb total independència i autonomia respecte d’ells.

Per al servei d’accés a la col·lecció

Totes les imatges incloses en aquest servei són objecte de drets de propietat intel·lectual que pertanyen als titulars dels drets sobre les obres de Joan Miró (© SUCCESSIÓ MIRÓ) -com a reproducció de l’obra corresponent-, així com a cadascun dels autors de la respectiva fotografia -pel que fa a la pròpia fotografia, i sense perjudici dels drets existents sobre l’obra corresponent-, tots els quals fan expressa reserva de tots els seus drets. Queda expressament prohibit qualsevol ús d’aquestes imatges, excepte la mera consulta online de les mateixes mitjançant aquest servei, excloent expressament qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, i/o transformació d’aquestes imatges, així com la posta a disposició i/o impressió de les mateixes, sense el consentiment previ i per escrit de la Fundació Joan Miró. En relació amb les normes aplicables a l’ús d’aquest servei, consulteu la secció "Ús i funcionament del web" inclosa en el següent avís legal.