Llei de transparència

Publicitat de la informació relativa a les obligacions de transparència i bon govern segons  Llei 19/2013, de 9 de desembre.

L’obligació de transparència informativa derivada d’aquesta llei, que és aplicable a les entitats privades, és que la Fundació Joan Miró ha de publicar de forma periòdica i actualitzada al seu portal web la següent informació institucional i econòmica:

Informació institucional

La Fundació Joan Miró Centre d’Estudis d’Art Contemporani és una fundació civil privada, subjecta a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, i regida pels Estatuts i altres disposicions legals que li siguin d’aplicació sota el Protectorat de la Generalitat de Catalunya.

El seu domicili social és al Parc de Montjuïc, sense número, de la ciutat de Barcelona.

La Fundació es constituí el 7 d’abril de 1972, dedicada principalment a la difusió de l’obra de Joan Miró, a través de la col·lecció dels fons de la Fundació i d’exposicions d’art contemporani, com també la realització d’activitats complementàries com ara cicles de música, seminaris, espectacles infantils, activitats pedagògiques, etc.

La representació, el govern, l’administració i la disposició dels béns fundacionals depenen d’un Patronat, que en els seus orígens estava format per un grup d’intel·lectuals, artistes, amics i familiars de Joan Miró. Actualment el constitueixen un màxim de vint-i-cinc membres, entre els quals hi ha representants de la Generalitat de Catalunya, del Ministeri de Cultura i de l’Ajuntament de Barcelona, així com del món artístic i empresarial. Els membres del Patronat de la Fundació no perceben cap mena de retribució per l’exercici de les funcions pròpies del seu càrrec sota cap concepte ni per altres serveis. El director percep 100.665,98 euros per l’exercici de les seves funcions de direcció.

Membres dels òrgans de govern

Patronat de la Fundació Joan Miró

Membre Càrrec Representant
Sara Puig Alsina Presidenta Títol particular
Ana Vallés Vicepresidenta Títol particular
Josep M. Coronas Guinart Secretari Títol particular
Ignasi Aballí Vocals Títol particular
Frederic Amat Noguera Vocals Títol particular
Lola Fernández Jiménez Vocals Títol particular
Jordi Foz Vocals Generalitat de Catalunya
Laia Gasch Casals Vocals Títol particular
Maria Eugènia Gay Rosell     Vocals Ajuntament de Barcelona
Sònia Hernàndez Almodòvar Vocals Generalitat de Catalunya
Elena Juncosa Vecchierini     Vocals     Fundació Mas Miró
Isaac Sastre de Diego Vocals Ministerio de Cultura
Akiko Katsuta Vocals Títol particular
Ariane Lelong-Mainaud Vocals Títol particular
Robert Lubar Messeri Vocals Títol particular
Rosa Maria Malet Vocals Títol particular
Xavier Marcé Carol Vocals Ajuntament de Barcelona
Andreu Mas-Colell Vocals Títol particular
Rafael Pardo Avellaneda     Vocals Títol particular
Carol Portabella Vocals Títol particular
Eva Prats Güerre Vocals Títol particular
Joan Punyet Miró Vocals Títol particular
Odette Viñas Gomis Vocals Títol particular

Membres del Patronat emèrit
Josep Colomer Maronas
Jaume Freixa Janariz
Joan Gardy Artigas
Kazumasa Katsuta
Daniel Lelong

Organigrama d’àrees

Direcció

Marko Daniel

Gerència

Secretaria de Direcció
Graziel·la Cuairan
Melanie McPherson

Miró-Picasso
Sònia Villegas

Àrea artística

Ana Ara

Col·leccions
Teresa Montaner
Elena Escolar
Ingrid Fontanet
Jordan Sánchez

Conservació preventiva i restauració

Elisabet Serrat
Toni Esparó

Oficina d’exposicions
Martina Millà
Ester Ramos
Dolors Rodríguez Roig (Càtedra Fundació Miró-UPF)
Véronique Dupas
Ramon Balcells 
Loida de Vargas (col·laboradora externa)

Producció i registre
Jordi Juncosa
Ester Rabert
Imma Carballés
Enric Gili
Roxana Gazdzinski (col·laboradora externa)

Publicacions
Magda Anglès
Gemma Gallardo

Programació pública i social
Jordi Joan Clavero
Noemí Tomàs
Mercè Jarque
Montse Quer
blanca arias (col·laboradora externa)
Marc Esquirol (col·laborador extern)

Àrea de comunicació i màrqueting

Rosa María Jiménez

Premsa
Amanda Bassa
Alba Gómez 
Helena Gràcia (col·laboradora externa)

Marca
Anna Noëlle
Laura Rodríguez Sentís
Gisela Martin (col·laboradora externa)

Públics
Mercè Sabartés

Digital
Dani Zapater 

Àrea de finances i serveis

Eric Leroux

Control de gestió
Xavi Pont

Administració
Patricia Bonet
Astrid Dachs
Maite Asenjo
Susana Martínez (col·laboradora externa)

Arxiu
Pedro Larrègle

Infraestructures
Ramon González
Xavi Ortiz
Sergi Safont
Javier Rajoy
Beniamin Sabadus

Producció audiovisual
Jorge Bravo

TIC
Josep Ciller

Àrea d’aliances i patrocini

Laura León
Mar Núñez

Àrea de gestió de persones

Merche Rey
Pilar Jiménez (col·laboradora externa)

Àrea de negoci

Glòria Rius

Llibreria i botiga

Mercè Híjar
Maria Acosta
Irene Agüí
Dèlia Bureta
Ana Belascoain
Anna Felip
Alícia González
Pablo A. Iglesias
Xavi Jiménez
Federico Mihura
Nicolau Mallofré
Albert Salvador
Barbara Rossi
Juli Tobaruela
Isabel Vidal

Restaurant

Oriol Egea
Ana Rosa Amorós
Hortensia Contreras
Sagrario Fernández
Juan Carlos Hernández
Belén Reguera
Nanzy Vásquez
Sergio Muñoz

Acció comercial

Gemma Cervera

Oficina de projectes

Carla Peñate

Informació econòmica

Subvencions rebudes de les administracions

Les subvencions rebudes de les administracions públiques des de 2018 es detallen per l’import en euros i en funció de la seva finalitat.

Administració Concepte 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Generalitat de Catalunya Funcionament / Activitat 444.414 906.591 344.315 422.432 433.821 427.006 418.841 559.810 556.887 552.229 1.180.324 767.854 658.105
Generalitat de Catalunya Per inversions             61.869     117.630 1.127.205 150.000  
Ajuntament de Barcelona Funcionament / Activitat 502.113 978.105 463.762 635.009 635.009 635.009 827.819 1.085.009 1.118.761 735.946 1.735.009 710.019 960.019
Ajuntament de Barcelona Per inversions   150.000 14.343 450.000     605.000 200.000       350.000 250.000
Ministerio de Cultura Funcionament / Activitat 190.000 190.000 161.500 80.000 78.010 70.000 70.000 70.000 90.000 90.000 90.000 800.000 1.700.000
Diputació Funcionament / Activitat                     100.000    
Diputació Per inversions                       100.000  
    1.136.527 2.224.696 983.920 1.587.441 1.146.840 1.132.015 1.983.529 1.914.819 1.765.648 1.495.805 4.232.538 2.877.873 3.568.124


Contractes adjudicats per administracions públiques

La Fundació Joan Miró no té contractes adjudicats per cap administració pública (2022).
 

Convenis de col·laboració

La Fundació Joan Miró té subscrits convenis de col·laboració amb les següents institucions (2022):

 • Fundación Abertis
 • Fundación BBVA
 • Fundació Catalunya Cultura
 • Fundació Vila Casas
 • Fundació Banc Sabadell
 • Fundació Puig
 • Fundació Sorigué
 • Fundació TMB
 • In-Store media
 • Duques de Bergara S.L.U.
 • H10 Hoteles S.L.
 • Jiaxi (Shanghai) Culture Development CO.LTD
 • Fundació Damm
 • Vesta Rehabilitación
 • Stavros Niarchos Foundation (SNF)
 • El Periódico de Catalunya S.L.
 • La Vanguardia Ediciones
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Art Revolution Time, S.L.
 • ESMUC
 • Mora Banc Grup S.A.
 • Helvetia Compañía Suiza
 • Fundació Bancària La Caixa


Retribució director

  2018 2019 2020 2021 2022
  96.607 102.655 80.473 100.666 115.871


Pressupost Fundació Joan Miró

El pressupost de la Fundació Joan Miró es detalla amb descripció de les principals partides i amb  informació sobre el seu estat d’execució.

EXECUCIÓ PRESSUPOST PRESSUPOST 2022 REALITZAT 2022  
    Total € % Total € % % Executat
Ingressos per le activitats   3.577.549 41% 5.485.814 53% 153%
Subvencions públiques   3.326.673 38% 3.318.124 32% 100%
Ingressos privats   1.430.000 17% 1.145.631 11% 80%
Altres ingressos   318.013 4% 470.255 5% 148%
TOTAL INGRESSOS   8.652.235 100% 10.419.824 100% 120%
Compres   627.740 7% 948.661 10% 151%
Despeses de personal   3.275.160 38% 3.500.090 37% 107%
Altres despeses d’explotació   4.270.447 49% 4.427.901 46% 104%
Amortització i deterioraments 467.889 5% 693.936 7% 148%
Despeses financeres & extraordinàries 11.000 0% -22.712 0% -206%
TOTAL DESPESES   8.652.235 100% 9.547.876 100% 110%
Resultat de l’exercici   0   871.948 9%  


Comptes anuals i informe d’auditoria de comptes

La Fundació Joan Miró presenta els seus comptes anuals auditats al protectorat de la Generalitat de Catalunya.

Comptes anuals 2022

Comptes anuals 2021

Comptes anuals 2020

Comptes anuals 2019

Comptes anuals 2018

Comptes anuals 2017

Comptes anuals 2016

Comptes anuals 2015

Comptes anuals 2014

Memòries anuals

Pla estratègic

Política d’inclusió i diversitat