Política de Privacitat

Informació General

Responsable de tractament

La Fundació Joan Miró - Centre d’Estudis d’Art Contemporani, amb NIF G-08428138 i domicili social al Parc de Montjuïc 08038 Barcelona, és la responsable de tractament de les dades personals que reculli.

Pot contactar amb nosaltres al número de telèfon +34 93.443.94.70, a l’adreça general d’informació info(ELIMINAR)@fmirobcn.org, o a l’adreça específica lopd(ELIMINAR)@fmirobcn.org

Finalitat

A la web de la Fundació Joan Miró tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de millorar els nostres serveis i facilitar-ne l’accés, millorar la usabilitat d’aquesta pàgina i gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.

La Fundació Joan Miró es compromet a utilitzar les dades personals que reculli d’acord amb allò disposat al Reglament General Europeu de Protecció de Dades (RGPD) i al desenvolupament normatiu que se’n derivi.

Les seves dades personals s’utilitzaran sempre per a fins determinats, explícits i legítims.

Quan se’n projecti un tractament ulterior diferent al que va motivar la seva recollida i als que es realitzin per fins d’arxiu en interès públic, recerca científica i històrica o estadística, se li comunicarà la suficient informació per obtenir de nou el seu consentiment, abans de realitzar qualsevol operació amb les seves dades.

També se li informarà de l’existència de decisions automatitzades quan es produeixin, inclosa l’elaboració de perfils.

A la Fundació emmagatzemem les nostres dades a servidors propis i allotgem còpies de seguretat encriptades, de disponibilitat i accés ràpids a servidors de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). La Fundació farà ús de serveis SaaS allotjats fora de l’EEE sempre d’acord amb la normativa europea de transferència internacional de dades i a través dels pertinents contractes d’encàrrec de tractament que garanteixin la protecció de les seves de dades.

La Fundació Joan Miró no ven ni intercanvia en cap cas dades personals amb tercers.

La Fundació Joan Miró no adquireix dades personals de tercers, llevat en els casos d’acord de col·laboració amb col·lectius que resulten en serveis a disposició dels seus membres (treballadors, socis, patrocinadors, etc.) i sigui necessari identificar els membres del col·lectiu beneficiats.

Legitimitat i destinataris

Informem de la base legal i de les terceres part a qui comuniquem o donem accés a dades personals al detall de cada tractament (v. infra Fitxes de Tractaments)

Drets

La Fundació Joan Miró facilita als interessats l’exercici de la seva autodeterminació informativa, és a dir, a fer valer els seus drets legítims en relació a les dades personals pròpies:

Accés: Tenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, accedir al contingut d’aquestes i obtenir-ne una còpia, així com accedir a la informació que sobre els tractaments preveu l’article 15 del RGPD.

Rectificació: Obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin, així com de completar les que estiguin incompletes.

Supressió: Obtenir l’eliminació completa de les seves dades en el moment que ho requereixi, sempre que això sigui possible conforme a les obligacions legals de la Fundació i, en general, en els supòsits que estableix l’article 17 del RGPD.

Limitació del tractament: Obtenir que la Fundació limiti el tractament de les seves dades personals en els casos que estableix l’article 27 del RGPD.

Portabilitat de dades: Quan les dades personals es processin de manera automatitzada, obtenir de la Fundació una còpia de les mateixes, en format estructurat, en formats oberts i de lectura mecànica.

Oposició: Oposar-se en qualsevol moment a la continuació dels tractaments que la Fundació realitzi de les seves dades, especialment als tractaments de mercadotècnia.

L’exercici d’aquests drets és per norma general gratuït, excepte en els casos en què es formulin sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives.

El canal principal per comunicar la seva voluntat d’exercir els seus drets és l’adreça electrònica lopd(ELIMINAR)@fmirobcn.org

La Fundació podrà exigir l’acreditació de la seva identitat en els casos en què es determini necessari.

La Fundació Joan Miró, com a entitat privada, està subjecta a la fiscalització de l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, a qui pot adreçar les seves reclamacions.

Menors

Els menors d’edat inferior als 16 anys no poden prestar el seu consentiment als tractaments de dades que realitza la Fundació Joan Miró que s’inscriuen en l’àmbit de l’oferta directa de serveis de la societat de la informació, d’acord amb el que estableix l’article 8 del RGPD.


Tractaments de dades que s’articulen a través d’aquesta web i els canals a què dona accés

Casos en què recollim dades personals a través de la nostra web i als nostres altres canals i ús que n’hi donarem

Gestió de reserves

A través de l’adreça de correu electrònic reserves(ELIMINAR)@fmirobcn.org

A través de l’adreça de correu electrònic reservas(ELIMINAR)@fmirobcn.org

A través de l’adreça de correu electrònic booking(ELIMINAR)@fmirobcn.org

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Per gestionar les reserves de grups, identificant el grup que ha fet la reserva a la recepció de la Fundació. La sol·licitud de la reserva genera un número de referència que permet pagar anticipadament les entrades a través d’un formulari i una passarel·la de pagament bancari online que es qui gestiona les dades de pagament.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades d’identificació del grup
  Dades de contacte del grup
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades.
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat.
 • Qui té accés a les seves dades?
  L’empresa que gestiona el servei de recepció de la Fundació té accés al programa de gestió de públics. Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu amb aquestes empreses els pertinents contractes d’encàrrec de tractament, a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi. La retirada del seu consentiment abans de la visita pot afectar el bon fi de l’operació. Consulti les condicions de cancel·lació a la seva reserva.

Passi anual

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Per gestionar les adquisicions i renovacions de passis anuals, tramitant-ne el cobrament i facturació i controlant el seu període de vigència. El pagament es realitza per qualsevol dels sistemes acceptats per la Fundació en aquest canal, que no comporten, en cap cas, la recollida de dades bancàries personals. La recollida del Passi s’efectua a Recepció de la Fundació.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades.
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat.
 • Qui té accés a les seves dades?
  L’empresa que gestiona el servei de recepció de la Fundació té accés al programa de gestió de públics. Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu amb aquestes empreses els pertinents contractes d’encàrrec de tractament, a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi. La retirada del seu consentiment abans de la data de caducitat comportarà l’anul·lació del passi.

Lloguer d’espais

A través de l’adreça de correu electrònic events(ELIMINAR)@fmirobcn.org

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Canalitzar les sol·licituds de disponibilitat i pressupostos per al lloguer d’espais, sales, visites privades i serveis de la Fundació.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades d’identificació
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades.
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
 • Per consentiment de l’interessat.
 • Qui té accés a les seves dades?
  Aquest compte està gestionat per l’empresa concessionària del servei de lloguer de sales i espais de la Fundació. Puntualment poden tenir-hi accés també els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró té subscrit amb aquesta empresa el pertinent contracte d’encàrrec de tractament, a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  Si la relació comercial no ha arribat a produir-se, pot retirar el seu consentiment en el moment que desitgi. En cas contrari, haurà d’esperar a què la Fundació compleixi amb els requisits legals que comporti la relació i que ens obliguin a conservar les dades.
  Per exercir el seu dret a retirar el consentiment, pot fer-ho adreçant-se a la mateixa adreça events(ELIMINAR)@fmirobcn.org.

Accés professional a la Sala de Premsa virtual

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Habilitar l’accés a professionals dels mitjans de comunicació als continguts de la Sala de Premsa virtual i establir un contacte directe amb l’Àrea de Premsa de la Fundació.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
  Dades professionals
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Mentre el professional no retiri el seu consentiment o quan les dades siguin manifestament inexactes.
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades.
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés les empreses proveïdores de serveis de manteniment i desenvolupament dels nostres sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu amb aquestes empreses els pertinents contractes d’encàrrec de tractament, a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Fons Joaquim Gomis

A través de l’adreça de correu electrònic conservacio(ELIMINAR)@fmirobcn.org

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Per tramitar la cessió de drets d’imatge del Fons Fotogràfic Joaquim Gomis. Els pagaments que resultin d’aquesta cessió es realitzen per qualsevol dels sistemes acceptats per la Fundació en aquest canal, que no comporten la recollida de dades bancàries personals.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades.
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat.
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment, les empreses proveïdores dels serveis de manteniment i desenvolupament dels nostres sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  Quan desitgi, un cop les exigències legals derivades de la relació comercial s’hagin extingit.

Amics

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Automatitzar les altes i les renovacions a les diferents categories del programa de fidelització de públics Amics de la Fundació Joan Miró, tramitant-ne el cobrament i facturació i controlant el seu període de vigència. El pagament es realitza per qualsevol dels sistemes acceptats per la Fundació en aquest canal, que no comporten, en cap cas, la recollida de dades bancàries personals.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
  Dades bancàries en cas d’alta presencial o renovació, a sol·licitud de l’interessat (Manaments de pagament)
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  L’empresa que gestiona el servei de recepció de la Fundació té accés al programa de gestió de públics. També es comuniquen dades identificatives i de contacte a les empreses de missatgeria que efectuen el lliurament dels carnets i altres enviaments destinats als Amics.
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Cercle Miró

A través de l’adreça de correu electrònic patrocini(ELIMINAR)@fmirobcn.org

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Facilitar informació sobre el programa de patrocini Cercle Miró, adreçat a persones físiques.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
  Dades bancàries en cas d’alta o renovació, a sol·licitud de l’interessat (Manaments de pagament)
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades.
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat.
 • Qui té accés a les seves dades?
  L’empresa que gestiona el servei de recepció de la Fundació té accés al programa de gestió de públics. Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi. La retirada del seu consentiment abans de la data de caducitat comportarà l’anul·lació del carnet.

Donants i dipositants d’obra de Joan Miró

A través de l’adreça de correu electrònic direccio(ELIMINAR)@fmirobcn.org

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Contactar interessats en el dipòsit o donació d’obres de Joan Miró a la Fundació
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi, sempre que la Fundació compleixi amb els requisits legals que comportin l’obligació de conservació de dades.

Donatius puntuals

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Automatitzar les aportacions altruistes dineràries puntuals.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi, sempre que la Fundació compleixi amb els requisits legals que comportin l’obligació de conservació de dades.

Autentificació d’obra gràfica

A través de l’adreça de correu electrònic authentication(ELIMINAR)@fmirobcn.org

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Facilitar informació sobre el procés d’autentificació d’obra gràfica de Joan Miró i, en el seu cas, efectuar-ne l’expertització i emetre’n certificat.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi, sempre que la Fundació compleixi amb els requisits legals que comportin l’obligació de conservació de dades.

Compra d’entrades

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Permetre les compres online de tiquets d’entrades i activitats. El pagament es realitza per qualsevol dels sistemes acceptats per la Fundació en aquest canal, que no comporten, en cap cas, la recollida de dades bancàries personals.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi, sempre que la Fundació compleixi amb els requisits legals que comportin l’obligació de conservació de dades.

Carnet Famílies

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Facilitar l’ingrés al programa per a activitats familiars Carnets Famílies
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives i de contacte (document d’identificació, correu electrònic i Codi Postal)
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi, sempre que la Fundació compleixi amb els requisits legals que comportin l’obligació de conservació de dades.

Contacte amb la direcció editorial del Blog

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Posar a disposició dels lectors un canal de contacte amb la direcció editorial del Blog
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.
 • COMENTARIS AL BLOG
  A través de formulari web
 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Moderar i respondre als comentaris als posts del Blog
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Comentaris al blog

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Moderar i respondre als comentaris als posts del Blog
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Creació de comptes client MiróShop

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Facilitar el procés de venda telemàtica del catàleg de productes de marxandatge i llibreria de la botiga virtual Miroshop i informar de les seves novetats. El pagament es realitza per qualsevol dels sistemes acceptats per la Fundació en aquest canal, que no comporten, en cap cas, la recollida de dades bancàries personals.
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Apliquem decisions automatitzades i en base a què?
  No apliquem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que ho desitgi, sempre que la Fundació compleixi amb els requisits legals que comportin l’obligació de conservació de dades.

Subscripció al butlletí MiróShop

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Enviar publicitat de productes, ofertes i campanyes comercials a potencials clients interessats en la compra de productes del catàleg de la botiga virtual Miroshop
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Apliquem decisions automatitzades i en base a què?
  No apliquem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Subscripció al newsletter de la Fundació

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Mantenir relació constant amb les persones interessades en la Fundació Joan Miró
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Apliquem decisions automatitzades i en base a què?
  No apliquem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Seguiment a les nostres xarxes socials

A través de formulari web

 • Per a què utilitzem les seves dades?
  Mantenir relació constant amb les persones interessades en la Fundació Joan Miró
 • Quin tipus de dades personals recollim?
  Dades identificatives
  Dades de contacte
 • Quant de temps o perquè les conservarem?
  Terminis o criteris de conservació de les dades
 • Aplicarem decisions automatitzades i en base a què?
  No aplicarem decisions automatitzades
 • Quina és la base legal per tractar les seves dades personals?
  Per consentiment de l’interessat
 • Qui té accés a les seves dades?
  Puntualment poden tenir-hi accés els nostres proveïdors de serveis de manteniment i desenvolupament de sistemes.
  La Fundació Joan Miró subscriu els pertinents contractes d’encàrrec de tractament a fi d’assegurar la protecció de les seves dades personals.
 • Quan podrà exercir el seu dret a retirar el consentiment?
  En el moment que desitgi.

Cookies

La web corporativa de la Fundació (fmirobcn.org) utilitza cookies per raons tècniques i operatives. Consulti el detall de la nostra política de cookies aquí: https://www.fmirobcn.org/ca/politica-de-cookies/