Medi Ambient

A la Fundació Joan Miró som plenament conscients de la importància de la protecció del medi ambient. És aquesta consciència la que va motivar l’adquisició d’un compromís de millora contínua per tal d’assolir un desenvolupament sostenible.

Dins d’aquest nou marc, hem implantat un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) que ens permet disposar de les eines necessàries amb l’objectiu de portar a terme una avaluació ambiental que garanteixi la millora contínua dels processos derivats de la mateixa activitat museística, mitjançant el compromís i la motivació de totes i cadascuna de les persones que formen part d’aquesta realitat. D’aquesta manera, la Fundació implica des dels propis treballadors, els proveïdors i col·laboradors externs, així com els visitants-usuaris de la institució.

El SGA ens permet valorar els impactes ambientals associats a la nostra activitat. El fet de conèixer-los desencadena un procés de millora contínua en el treball diari. L’objectiu és minimitzar aquests impactes i establir comportaments d’autocontrol que facin possible optimitzar el funcionament de tota l’estructura del sistema per tal de garantir-ne l’eficiència.

Mària Vallés
Gerent de la Fundació Joan Miró

Declaració ambiental 2022

Certificat ambiental