Activitats accessibles

Amb la voluntat d'aconseguir un museu per a tothom, la Fundació Joan Miró ofereix un ampli ventall d'activitats adreçades a un públic molt divers. Tothom té dret a la cultura, i el museu vol assumir la responsabilitat de contribuir a una societat més justa, més igualitària i més inclusiva.

La Fundació aposta per fer activitats inclusives, obertes, adreçades a un públic ampli, activitats amb les quals persones de cultures i realitats diverses es trobin a gust. Alguns col·lectius, però, necessiten recursos més específics que s'adaptin a les seves circumstàncies vitals.

D'aquesta manera la Fundació ofereix activitats per a visitants amb capacitats sensorials diverses i participa en el programa Apropa Cultura, que ofereix propostes per a grups amb diversitat funcional i persones en risc d'exclusió social.

Amb la col·laboració de:

  • Abertis

Senyes d’identitat. Retrats de dones

Amb què ens sentim identificades? Amb una persona, un paisatge, un vestit, un plat de menjar o potser una olor? A Senyes identitat. Retrats de dones, les participants es faran un autoretrat. Serà el resultat d’un procés d’introspecció i d’aprenentatge, i la fotografia l’eina per mostrar allò que desitgen de la seva realitat.

Més informació sobre "Senyes d’identitat. Retrats de dones"