Caçadors de sons

A la platja no se senten els mateixos sons que a la muntanya, ni en un centre comercial els mateixos que en una escola.
Equips d’exploradors amb gravadores portàtils i micròfons especials es mouen pels passadissos de la Fundació amb l’objectiu d’enregistrar els seus sons, els que tothom sent i els que ningú no perceb.
Amb tots aquests sons podem fer una composició molt interessant.

Objectius d’aprenentatge de l'activitat

  • Inferir l'enorme potencial sonor del nostre món.
  • Realitzar un treball d'investigació a partir de sons, mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.
  • Experimentar amb la transmissió del so en el context determinat del museu.
  • Comprovar que la tecnologia aporta noves possibilitats creatives.
  • Valorar el soroll i la contaminació acústica des d'una perspectiva creativa.
  • Valorar l'impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

Tipologia

Taller de sons

Durada

2 h 30 min

Lloc

Espai Taller i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

Desembre de 2019 i gener de 2020, de dimarts a divendres a les 10 h

Ràtio

1 grup classe

Nivell

Cicle Superior de Primària

Preu

135 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.