Volums inesperats

Les escultures no són planes, tenen volum. Joan Miró realitza algunes escultures amb objectes que fem servir en la nostra vida diària però utilitzant altres materials.

A la visita farem un recorregut observant algunes peces exposades. Ens centrarem en la produccció de peces de bronze a partir de l'assemblatge d'objectes, on reconeixerem la transformació d'objectes quotidians i elements naturals en les criatures del seu univers personal.

A l'Espai Taller coneixerem una tècnica escultòrica senzilla per descobrir conceptes relacionats amb el volum. A partir de la capacitat suggestiva de les formes, textures i grafismes d'objectes que tenim al nostre voltant, experimentarem amb motlles i ciment i crearem un relleu escultòric.

Objectius d’aprenentatge de l'activitat

  • Consciència del propi aprenentatge en els processos de la producció, creació i interpretació artística.
  • Utilització progressiva de les terminologies pròpies dels llenguatges artístics: pintura, dibuix, escultura, il·lustració, arquitectura, gravat, collage, modelatge, construcció, fotografia, imatge digital, cinema-vídeo.
  • Observació i discriminació de materials, colors, formes, volums, línies, contorns, textures, grandàries, perspectives, en la bidimensionalitat, i la tridimensionalitat dels objectes, les imatges i les obres artístiques.
  • Identificació de la diversitat de materials i de qualitats, i les tecnologies que s'utilitzen en la creació d'objectes artístics i imatges mitjançant l'observació de produccions en l'entorn artístic i cultural i dels mitjans de comunicació.

Tipologia

Taller d'arts plàstiques

Durada

3 h

Lloc

Col·lecció Joan Miró, Espai Taller

Dates

Abril i maig de 2020, de dimarts a divendres a les 10 h

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

Tots els cicles de Primària

Preu

135 € / grup classe (màxim 25 alumnes)

Observacions

Es recomana portar una bata per a realitzar l'activitat

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.