Bases legals promoció estiu 2024

1.- L’empresa organitzadora de la promoció

La Fundació Joan Miró - Centre d’Estudis d’Art Contemporani, amb NIF G-08428138 i domicili social al Parc de Montjuïc 08038 Barcelona organitza la promoció "Estiu 2024" (d’ara en endavant, "la Promoció"), a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a subscriptors de la newsletter de la Fundació Joan Miró i majors d’edat, segons el que s’ha disposat a l’apartat de condicions per a participar.

2.- Data d’inici i data de finalització

La Promoció s’iniciarà el dia 17 de juliol i finalitzarà el 21 de juliol de 2024.

3.- Requisits per a participar i mecànica de la promoció

Els requisits per a la participació son els següents:

  • Podran participar aquelles persones que siguin majors de 18 anys.

  • Les persones que vulguin participar hauran d’estar subscrites a la newsletter de la Fundació Joan Miró de Barcelona i adquirir una entrada al o reservar una activitat del museu.

  • No existeix limitació geogràfica.

  • Només podran participar les persones que compleixin amb els requisits de la Promoció.

La mecànica serà la següent:

  • L’usuari rep una newsletter el dia 17 de juliol de 2024 en la qual es comunica la Promoció.
  • L’usuari compra una activitat o una entrada, com a mínim, a través del portal web de la Fundació, abans del 21 de juliol a les 23.30 h. L’activitat o entrada ha de ser per a qualsevol dia entre el 21 de juliol i el 30 de setembre de 2024.
  • Participarà automàticament al sorteig d’un dinar per a dues persones.
  • El 22 de juliol a les 12 hores es realitzarà el sorteig a través de la plataforma Easypromos.
  • Es comunicarà per correu electrònic el resultat del sorteig a la persona guanyadora. En cas de no respondre al correu electrònic abans del 26 de juliol, s’escollirà un altre guanyador. 

4.- Condicions generals de la promoció

Tots aquells participants que compleixin els requisits de la Promoció podran participar al sorteig d’un dinar per a dues persones al restaurant de la Fundació Joan Miró entre el 21 de juliol i el 30 de setembre de 2024.

5.- Limitacions

Si s’evidencia que algun dels participants no compleix amb els requisits de les bases aquí especificades, no podran participar al sorteig.

6.- Exoneració de responsabilitat

A títol enunciatiu, però no limitatiu, la Fundació Joan Miró no es responsabilitza de possibles pèrdues, retards, problemes tècnics o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar al desenvolupament de la present Promoció, així com no es responsabilitza de l’ús que faci cada participant respecte al descompte que obtingui amb aquesta Promoció, i no assumeix cap responsabilitat per cap dany o prejudici de cap tipus que puguin patir els participants o tercers.

7.- Protecció de dades personals

La Fundació Joan Miró és la responsable de tractament de les dades personals que reculli.

A l’apartat de Política de Privacitat del web de la Fundació s’especifica tota la informació general vinculada a la protecció de dades personals.

8.- Canvis

La Fundació Joan Miró es reserva el dret a cancel·lar, ampliar o modificar les bases i les condicions de la promoció, en la mesura que aquesta modificació no perjudiqui els drets dels participants en la Promoció.

9.- Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei de l’estat espanyol. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués sorgir en relació amb la validesa, interpretació o acompliment d’aquetes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.