Biblioteca i Arxiu

La Fundació Joan Miró compta amb una important col·lecció de dibuixos, llibres, catàlegs d’exposicions, revistes, correspondència i altra documentació donada per Joan Miró i que es conserva actualment a l’Arxiu i a la Biblioteca.