Paisatges de pressió

Fotografia al vestíbul

Autor
Kathrin Golda Pongratz
Dates
Comissariat
Martina Millà

Paisatges de pressió

Paisatges de pressió parteix de la convicció que les polítiques d’estructuració territorial responen principalment a la lògica de l’economia global i en conseqüència converteixen qualsevol territori metropolità en objecte d’especulació. En els darrers dos anys, els terrenys agrícoles periurbans més fèrtils del Prat de Llobregat van ser designats momentàniament al projecte transnacional d’Eurovegas. Les fotografies ofereixen una nova mirada a aquests paisatges sotmesos a pressió i donen lloc a una reflexió sobre polítiques territorials, processos de desenvolupament urbà i les múltiples facetes de la productivitat d’un territori.

Amb la col·laboració de PH Enmarcaciones i Laboratori Copia