Foneria Gimeno

Fotografia al vestíbul

Autor
Joaquim Gomis
Dates

A mitjan anys quaranta, Joaquim Gomis, amic de Joan Miró i fotògraf amateur, va visitar la Foneria Gimeno amb l'artista. A la foneria, Gomis va trobar material al·lusiu al culte als líders de la dictadura franquista i restes d'etapes artístiques anteriors a la República. Una espècie d'assemblage improvisat que Gomis va saber retratar amb fina ironia, tal com tocava en aquella època de restriccions de tota mena.