Invisible visible (la llum animal)

Fotografia al vestíbul

Autor
Juan Bufill
Dates

El títol s'inspira en un vers de José Lezama Lima que diu: «La luz es el primer animal visible de lo invisible».

Sense cap tipus de manipulació, només amb aigua, llum i una càmera, Bufill capta imatges reals en una fracció de segon que es transformen en aparicions hipnòtiques.

Vídeo monocanal en bucle i 12 fotografies
Durada del vídeo: 9 min