Art Sonor?

Imatge del quart àmbit de l’exposició: Els sons secrets del silenci

Tres, Joseph Beuys, Joan Miró

© Fundació Joan Miró, Barcelona

Foto: Davide Camesasca

Descarregar imatge