Art Sonor?

Imatge del primer àmbit de l’exposició: Els ulls escolten.

© Fundació Joan Miró, Barcelona

Foto: Davide Camesasca

Descarregar imatge