Càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani

La Càtedra Fundació Joan Miró-UPF d’Art Contemporani és fruit de l’aliança entre la Fundació Joan Miró i la Universitat Pompeu Fabra, endegada l’octubre del 2020 amb la rúbrica d’un conveni marc que també ha suposat, entre altres accions, la cessió temporal d’obra de la Col·lecció de la Fundació a la Universitat, així com la cessió de part del fons bibliogràfic d’art contemporani de la biblioteca del museu al catàleg bibliotecari de la UPF.

Foto: Davide Camesasca © Fundació Joan Miró

Biblioteca de la Fundació Joan Miró. 
Foto: Davide Camesasca © Fundació Joan Miró


La Càtedra neix com a eina central per fomentar la recerca, la docència i la difusió de coneixement en relació amb Joan Miró i l’art contemporani, i permet desenvolupar projectes de recerca a partir de la Col·lecció, la programació expositiva i les activitats de la Fundació per generar coneixement i compartir-lo amb el món acadèmic i investigador i el públic general. La direcció és a càrrec de Manel Jiménez, vicerector de Transformació Educativa, Cultura i Comunicació de la UPF. 

Com a eixos principals en l’àmbit de la recerca, la Càtedra definirà i desenvoluparà línies conjuntes de recerca, impulsarà la realització de tesis doctorals entre ambdues institucions, coordinarà la cooperació per a l’obtenció de projectes de recerca comuns i promourà la plasmació de les recerques en publicacions especialitzades, així com la promoció d’activitats de transferència de coneixement entre els àmbits de la recerca i l’explotació industrial.

A través de la Càtedra, la Fundació facilitarà que estudiants i investigadors de la UPF participin en el pla general d’exposicions del museu, a més de la impartició de classes magistrals a càrrec d’especialistes de la Fundació en matèries diverses.

Sobre la base dels objectius de la col·laboració entre la Fundació Joan Miró i la Universitat Pompeu Fabra i els acords de la Càtedra constituïda recentment, totes dues entitats continuaran impulsant noves iniciatives i projectes artístics i de recerca per tal de continuar ampliant la trajectòria acadèmica i cultural dels estudiants de la UPF i expandir els públics i els horitzons de la Fundació.

Consulteu els materials de premsa