Programa de Diversificació Curricular

En el marc dels Programes de Diversificació Curricular, elaborats pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de Barcelona i destinats a reduir el nivell de fracàs escolar, la Fundació Joan Miró col·labora amb les estades formatives en empreses, on els alumnes tenen un primer contacte amb diferents entorns laborals i es crea la necessitat de desenvolupar les seves competències relacionades amb el «saber fer» i el «saber ser».

Durant el curs 2018-2019, dos alumnes de l’Institut XXV Olimpíada han col·laborat amb les tasques del Departament Educatiu i la Biblioteca de la Fundació Joan Miró.