My Miró

Aquesta activitat combina l'educació artística amb la pràctica de l'anglès. És un recorregut per l'exposició permanent amb un doble objectiu: d'una banda, estimula els infants a generar una interpretació pròpia de l'obra de Miró a partir de les sensacions i associacions que els provoca; de l'altra, els ajuda a expressar-se en anglès practicant el vocabulari i les estructures gramaticals per parlar d'emocions, gustos i preferències dins d'una situació comunicativa real.

Els dijous i divendres de novembre de 2017 a maig de 2018

Activitat concebuda i conduïda per English at the Museum.

Tipologia

Visita interactiva basada en l’observació i el diàleg davant les obres de Joan Miró

Durada

1 h

Lloc

Sales d’exposició

Dates

De novembre de 2017 a maig de 2018

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

A partir de 2n curs de primària

Preu

90 € / grup classe (màx. 25 alumnes)

Reserves

Les reserves es realitzaran en línia a partir del 5 de setembre de 2017.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.