My Miró

L'activitat combina l'educació artística amb la pràctica de l'anglès.
És un recorregut per la Col·lecció Joan Miró amb un doble objectiu: d'una banda, estimula els alumnes a generar una interpretació pròpia de l'obra de Miró a partir de les sensacions i associacions que els provoca; de l'altra, els ajuda a expressar-se en anglès practicant el vocabulari i les estructures gramaticals per parlar d'emocions, gustos i preferències dins una situació comunicativa real.

Objectius d’aprenentatge de l'activitat

  • Participar en converses relacionades amb continguts d'altres àrees curriculars (art), formulant preguntes i respostes i amb l'ús d'estratègies de comunicació per resoldre les dificultats durant la interacció.
  • Participar en intercanvis verbals amb parlants nadius, sempre que l'interlocutor faci servir un registre estàndard de la llengua i parli amb lentitud i claredat.
  • Emprar els coneixements adquirits de la llengua anglesa en el context comunicatiu de l'art de Miró.
  • Captar informació rellevant d'un missatge oral.

Tipologia

Visita interactiva basada en la pràctica de la llengua anglesa davant les obres de Joan Miró

Durada

1 h

Lloc

Col·lecció Joan Miró

Dates

De febrer a abril de 2020, els dijous i divendres a les 10 h i a les 11.15 h

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

A partir de 2n curs de Primària

Preu

95 € / grup classe (màxim 25 alumnes)

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019

Reserva l'activitat en línia

Aquesta activitat es realitza els dijous i divendres de febrer a abril 2020

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.