Caçadors de sons

Es tracta d'un taller d'introducció a les eines i metodologies de l'art sonor des de la pràctica de l'enregistrament de camp: escolta activa, enregistrament amb gravadores portàtils i micròfons especials, i composició sonora realitzada col·lectivament.
L'activitat està plantejada com una petita aventura en equips, a la cerca i captura dels sons que s'amaguen en els espais de la Fundació i que la caracteritzen.

Objectius d'aprenentatge de l'activitat

  • Inferir l'enorme potencial sonor del nostre món.
  • Realitzar un treball d'investigació a partir de sons, mitjançant el treball cooperatiu i l'ús de les TIC.
  • Experimentar amb la transmissió del so en el context determinat del museu.
  • Comprovar que la tecnologia aporta noves possibilitats creatives.
  • Valorar el soroll i la contaminació acústica des d'una perspectiva creativa.
  • Valorar l'impacte del desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i en el treball.

Tipologia

Taller de sons

Durada

2 h 30 min

Lloc

Espai Taller i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

Desembre de 2019 i gener de 2020, de dimarts a divendres a les 10 h

Ràtio

1 grup classe

Nivell

ESO i Batxillerat

Preu

135 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 3 de setembre de 2019.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.