Miró. Evolució d'un estil

El peculiar estil de Miró, fet de formes simples i colors elementals, el seu gust per l'experimentació i l'aprofitament que fa de l'objecte en l'àmbit de l'escultura el converteixen en un artista proper i en un referent per a creadors posteriors. Els seus motius i signes, tan característics, estimulen la nostra imaginació, ens ajuden a identificar conceptes com ara «figuració» i «abstracció» i ens donen pistes per comprendre les motivacions que porten un artista a crear un vocabulari personal.

Objectius d’aprenentatge de l'activitat

  • Comentar l'obra i el llenguatge expressiu de Joan Miró.
  • Identificar nocions elementals de la plàstica contemporània.
  • Aplicar pautes d'observació.
  • Saber destriar la informació rellevant.
  • Emprar tècniques d'emmagatzematge de la informació (apunts, resums).
  • Apreciar el patrimoni cultural.
  • Valorar i respectar les manifestacions artístiques del nostre temps.

Tipologia

Visita comentada conduïda per un educador de la Fundació, basada en l’observació i el diàleg davant les obres de Joan Miró

Durada

1 h

Lloc

Col·lecció Joan Miró

Dates

En breu més informació sobre les dates i horaris

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

ESO

Preu

95 € / grup classe

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà l’1 d’octubre de 2020.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.