EN RESiDÈNCiA. Creadors als instituts de Barcelona

EN RESiDÈNCiA és un programa de l'Institut de Cultura i el Consorci d'Educació de Barcelona que introdueix l'art contemporani als centres públics d'educació secundària de Barcelona a través del contacte directe, durant un curs escolar, d'un creador amb els alumnes.

L'objectiu és proposar a l'artista la creació d'una obra pròpia pensada per ser portada a terme conjuntament amb un grup d'estudiants que participaran en la concepció i la realització durant un curs escolar.

La Fundació Joan Miró ha comissariat i coordinat les residències a l'Institut Doctor Puigvert (curs 2013-2014), amb l'artista Jaume Ferrete; a l'Institut Montjuïc (curs 2014-2015), amb l'artista Lúa Coderch, i a l'Institut Josep Comas i Solà (curs 2015-2016), amb els artistes Equipo Jeleton; a l'Institut Milà i Fontanals (curs 2016-2017), amb l'artista Ricardo Trigo i a l’Institut Domènech i Montaner (curs 2018-2019), amb l’artista Ro Caminal.
 

Tipologia

Projecte col·laboratiu artistes-centres educatius

Lloc

Centre educatiu