Joan Miró. El meu diari

Les obres dels artistes ens parlen personalment. La nostra experiència és el filtre per connectar-hi: el que hem viscut, el que sabem, el que hem vist, el que ens han dit, el que ens agrada. La visita ~ experiència és una manera d'apropar-nos a Miró des de nosaltres mateixos.

L'activitat s'estructura en tres fases: abans, durant i després de la visita.

Abans de venir us proposem que cada alumne confeccioni un diari personal a partir d'un àlbum de fotografies i frases de Miró, que us podreu descarregar al nostre web, així com les instruccions per realitzar el diari.

El fil conductor de la visita a la Fundació seran les fotografies i les frases de Miró de l'àlbum. Cal que porteu el diari el dia de la visita. Durant la visita, l'educador/a connectarà les fotografies amb les diferents sales de l'exposició. També donarà als alumnes indicacions per fer algun dibuix i els lliurarà elements que tenen relació amb les obres perquè els incorporin al seu diari, i amb els quals hauran de treballar posteriorment.

Un cop a l'escola completareu el diari amb els materials que l'educador us haurà repartit seguint unes propostes molt concretes que trobareu en el material descarregable.

Objectius d’aprenentatge de l'activitat

  • Producció de textos orals, escrits i audiovisuals amb intencions comunicatives diverses i de diferents contextos d'espai i temps: expositius de fets, explicatius d'idees i conceptes, instructius i argumentatius.
  • Lectura i interpretació d'objectes artístics i d'imatges tot identificant i relacionant els aspectes formals, de contingut i contextuals.
  • Representació personal d'idees, d'acord amb uns objectius, utilitzant el llenguatge plàstic, visual i audiovisual, els recursos TIC, entre d'altres, i manifestant iniciativa, creativitat i imaginació.

Tipologia

Visita~experiència

Durada

1 h 15 min

Lloc

Col·lecció Joan Miró

Dates

En breu més informació sobre dates i horaris

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

Visita ~ experiència dirigida a 1r i 2n d'ESO

Preu

95 € / grup classe (25 alumnes màxim)

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà l’1 d’octubre de 2020.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.