My Miró

Aquesta activitat combina l'educació artística amb la pràctica de l'anglès. És un recorregut per l'exposició permanent amb un doble objectiu: d'una banda, estimula els alumnes a generar una interpretació pròpia de l'obra de Miró a partir de les sensacions i associacions que els provoca; de l'altra, els ajuda a expressar-se en anglès practicant el vocabulari i les estructures gramaticals per parlar d'emocions, gustos i preferències dins d'una situació comunicativa real.

 

Tipologia

Visita interactiva basada en l'observació i el diàleg en anglès davant les obres de Joan Miró

Durada

1 h

Lloc

Sales d’exposició

Dates

De febrer a maig de 2019

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

1r cicle d’ESO

Preu

90 € / grup classe (máxim 25 alumnes)

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 4 de setembre de 2018.

Reserva l'activitat en línia

Aquesta activitat es realitza els dijous i divendres de febrer a maig 2019

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.