My Miró

Aquesta activitat combina l'educació artística amb la pràctica de l'anglès. És un recorregut per l'exposició permanent amb un doble objectiu: d'una banda, estimula els alumnes a generar una interpretació pròpia de l'obra de Miró a partir de les sensacions i associacions que els provoca; de l'altra, els ajuda a expressar-se en anglès practicant el vocabulari i les estructures gramaticals per parlar d'emocions, gustos i preferències dins d'una situació comunicativa real.

Activitat concebuda i conduïda per Anna Vigetti (English at the Museum)

Tipologia

Visita comentada basada en l’observació i el diàleg davant les obres de Joan Miró

Durada

50 min.

Lloc

Sales d’exposició

Dates

D'octubre de 2016 a maig de 2017

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

1er cicle d’ESO

Preu

90 € / grup classe (màx. 25 alumnes)

Reserves

Reserves a partir del dia 8 de setembre de 2016

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.