La Fundació. Arquitectura, art i paisatge

Aquesta activitat vol acostar els alumnes al món de l'arquitectura amb un dels exemples més notables del segle XX a Catalunya, l'edifici de la Fundació Joan Miró, projectat per Josep Lluís Sert. La visita consisteix en un itinerari comentat per diferents espais emblemàtics de la Fundació (els patis, les sales, la terrassa, la biblioteca), posant atenció als aspectes més rellevants de l'arquitectura de Sert.

Objectius d'aprenentatge de l'activitat

  • Identificar i descriure el llenguatge arquitectònic de Josep Lluís Sert.
  • Relacionar l'obra de Josep Lluís Sert amb el seu context històric.
  • Interpretar i confeccionar un plànol arquitectònic.
  • Analitzar la funció dels elements arquitectònics principals.
  • Apreciar el patrimoni cultural com a manifestació dels lligams que uneixen el present amb el passat i de l'humanisme col·lectiu.
  • Valorar la importància d'assolir un esperit crític amb relació a la producció artística.

Tipologia

Visita d'arquitectura

Durada

1 h

Lloc

Sales d’exposició i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

De novembre de 2023 a juny de 2024

Ràtio

Dos grups classe

Nivell

ESO i Batxillerat

Preu

100 € / grup classe
 

Reserves

De forma excepcional, durant el mes de març 2024 la Fundació Joan Miró no oferirà activitats adreçades a centres educatius.

Les activitats per al curs 2023-2024 estan exhaurides. Si desitgeu entrar a la llista d'espera, podeu fer-ho enviant un correu electrònic a educacio(ELIMINAR)@fmirobcn.org