La Fundació. Arquitectura, art i paisatge

Aquesta activitat vol acostar els alumnes al món de l'arquitectura amb un dels exemples més notables del segle XX a Catalunya, l'edifici de la Fundació Joan Miró, projectat per Josep Lluís Sert. La visita consisteix en un itinerari comentat per diferents espais emblemàtics de la Fundació (els patis, les sales, la terrassa, la biblioteca), posant atenció als aspectes més rellevants de l'arquitectura de Sert.

Objectius d'aprenentatge de l'activitat

  • Identificar i descriure el llenguatge arquitectònic de Josep Lluís Sert.
  • Relacionar l'obra de Josep Lluís Sert amb el seu context històric.
  • Interpretar i confeccionar un plànol arquitectònic.
  • Analitzar la funció dels elements arquitectònics principals.
  • Apreciar el patrimoni cultural com a manifestació dels lligams que uneixen el present amb el passat i de l'humanisme col·lectiu.
  • Valorar la importància d'assolir un esperit crític amb relació a la producció artística.

Tipologia

Visita comentada conduïda per un educador de la Fundació

Durada

1 h

Lloc

Sales d’exposició i edifici de la Fundació Joan Miró

Dates

En breu més informacio sobre dates i horaris

Ràtio

Màxim 2 grups classe

Nivell

ESO i Batxillerat

Preu

95 € / grup classe
 

Observacions

Il·lustracions

Reserves

El període d'inscripció de les activitats s'iniciarà el 21 de setembre de 2020.

Reserva l'activitat en línia

La reserva no serà efectiva fins que no s'hagi rebut la confirmació escrita del Departament Educatiu.