Donacions i dipòsits d'obra a la col·lecció

Emili Fernández Miró (1958-2012)
Interessat per l’art en tots els seus vessants -visual, musical, literari- i de pensament afí al del seu avi, Emili Fernández Miró sempre va donar suport a la Fundació, a qui va cedir una part de la seva col·lecció en concepte de dipòsit.

Joan Prats (1891-1970)
Amic íntim de Joan Miró i destacat impulsor d’activitats artístiques d’avantguarda, va donar suport a l’artista quan aquest va decidir crear la Fundació. Les obres de Joan Miró donades per Joan Prats, juntament amb les donades per l’artista mateix, van ser el nucli inicial de la col·lecció de la Fundació.

Pilar Juncosa de Miró (1904-1995)
La trajectòria de Joan Miró queda, en molt bona part, reflectida en la col·lecció d’obres que l’artista va reservar per a la seva muller, Pilar Juncosa. Aquestes obres, dipositades a la Fundació des de la seva obertura, hi resten exposades gràcies a la família Miró: Maria Dolors Miró, David i Emili Fernández Miró, Joan i Teo Punyet Miró, Lola Fernández Jiménez i Lucía Punyet Ramírez.

Kazumasa Katsuta (1939)
Fill de pintor, col·leccionista i persona sensible a l’art en general, Kazumasa Katsuta ha reunit la col·lecció d’obres de Joan Miró de caràcter privat més important del món. Una gran part d’aquesta important col·lecció ha estat cedida en dipòsit a la Fundació. Aquest fet va merèixer el reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona, que el 2011 li va atorgar el títol de Ciutadà Honorari de Barcelona.

Josep Lluís Sert (1902-1983)
Arquitecte, urbanista i membre del GATCPAC, Josep Lluís Sert va ser una figura clau en la creació de la Fundació, l’edifici de la qual va dissenyar des de l’exili, mentre era degà de la Graduate School of Design de la Universitat de Harvard. Una estreta relació d’amistat l’unia amb Joan Miró, amb qui compartia afinitats en la concepció de l’art i arquitectura d’avantguarda. El 1955 va projectar el taller de l’artista a Palma.