Els tallers dels artistes

Enric Farrés Duran i Xavier Ristol comparteixen taller en un garatge d’un barri industrial de Sabadell. L’interior encara no està acabat del tot, i un envà divideix el primer pis en dues meitats exactes, una per a cada artista. 

Taller d’Enric Farrés Duran i Xavier Ristol. Foto: Oriol Clavera. © Fundació Joan Miró, Barcelona

Aldo Urbano i Tirso Orive Liarte han coincidit a Hangar, una de les fàbriques de creació més consolidades i emblemàtiques de Barcelona, tot i que anteriorment ja havien passat per altres espais similars, com ara la Roca Umbert de Granollers o la Nau Estruch de Sabadell. 

Tallers d’Aldo Urbano i Tirso Orive Liarte a Hangar. Foto: Oriol Clavera. © Fundació Joan Miró, Barcelona

Sinéad Spelman és una de les fundadores de Halfhouse, al barri de la Verneda de Barcelona. A banda de ser un espai de tallers gestionat pels mateixos artistes, a Halfhouse s’hi ofereixen residències puntuals i s’hi presenten projectes expositius de gran interès. Idoia Montón té el taller a Halfhouse -paret per paret amb el taller de Spelman- després d’haver estat anys pintant a La Escocesa, una altra fàbrica de creació del Poblenou, ben a prop d’Hangar.

Tallers de Sinéad Spelman i Idoia Montón a Halfhouse. Foto: Oriol Clavera. © Fundació Joan Miró, Barcelona