Conceptes de l'espai

Exposició temporal

Dates

Continguts: Escultures, instal•lacions i fotografies, realitzades entre el 1973 i el 2002, de dinou artistes contemporanis que mantenen posicions diverses en relació amb el concepte d’espai: Txomin Badiola, Christian Boltanski, Jean-Marc Bustamante, Pedro Cabrita Reis, Jordi Colomer, Tony Cragg, Ian Hamilton Finlay, Günther Förg, Pello Irazu, Alfredo Jaar, Bertrand Lavier, Karel Malich, Motti Mizrachi, Pascal Pinaud, Jaume Plensa, Anne i Patrick Poirier, Haim Steinbach, Ernesto Tatafiore i Franz West / Albert Oehlen.

Comissari:
Lóránd Hegyi
Producció/Organització: Fundació Joan Miró, Barcelona
Visitants: 105.746
Catàleg: Conceptes de l’espai amb textos de Lóránd Hegyi i José Jiménez

Amb l’aparició de les primeres avantguardes del segle XX es desdibuixa el concepte clàssic d’escultura i sorgeixen nous conceptes a l’hora de treballar “amb” i “en” l’espai. L’objecte agafa una importància fonamental. Des de l’objet trouvé de Duchamp fins a les escultures de Miró, és l’objecte qui ens transmet una idea irònica, sorneguera, dramàtica, crítica... de la realitat.

Aquesta situació, determinada per moviments i tendències, s’allarga fins a mitjan dècada dels setanta, al llarg del segle XX. Arribats en aquest punt, ràpidament es perd l’evidència de corrents i d’escoles. L’objecte, en lloc de replegar-se en si mateix, s’expandeix cap a l’espai, l’ocupa. De mica en mica, aquesta ocupació de l’espai reflecteix una nova interpretació de la realitat quotidiana, de la memòria personal, de la relació art-vida.

Sense pretendre fer una anàlisi exhaustiva, l’exposició Conceptes de l’espai vol fer una revisió de diferents formes d’aproximació al desig d’aprehensió de l’espai artístic i als seus possibles resultats. Pedro Cabrita Reis, Ian Hamilton Finlay, Günther Förg, Karel Malich, Jaume Plensa i Anne i Patrick Poirier creen obres arquitectòniques i imatges mitològiques, metàfores dels models de comunicació humana i de les relacions socials. Aquests objectes i instal•lacions reflecteixen la transcèndencia del temps com un element històric i cultural que té molt a veure amb el procés de descoberta, reconstrucció i utopia, així com amb els conceptes de memòria, ritu i consciència col•lectiva.

De la seva banda, Txomin Badiola, Jean-Marc Bustamante, Jordi Colomer, Tony Cragg, Pello Irazu, Bertrand Lavier, Motti Mizrachi, Pascal Pinaud i Haim Steinbach presenten diverses formes de desconstrucció del llenguatge de l’art modern que constitueixen una nova aproximació a les categories històriques i estètiques.

Les instal•lacions de Christian Boltanski, Alfredo Jaar i els objectes d’Ernesto Tatafiore parteixen de referències polítiques i històriques, per establir una connexió amb la seva possible funció històrica i social. Franz West, en canvi, parteix de referències autobiogràfiques per plantejar-se d’una manera irònica la possible funció del llenguatge i de l’art visual.

Conceptes de l’espai vol mostrar els diferents processos creatius d’interpretació de l’espai en el camp dels elements constitutius (materials, models de composició, referències, etc.) i en el de les estratègies d’interpretació que evidencien contextos culturals i històrics diferents.