Miró - Dupin. Art i poesia

Exposició temporal

Dates

Llegir Dupin amb l'ull de Miró,

mirar Miró tenint dins la pupil·la el poema de Dupin. (Pierre Vilar)

Joan Míró i Jacques Dupin es coneixen a Barcelona l'any 1954, i dos anys més tard, amb motiu de la monografia que el poeta prepara sobre Joan Miró, inicien una llarga relació d'amistat.

L'exposició analitza la complicitat i el ric diàleg professional que hi hagué entre Joan Miró i Jacques Dupin i vol ser també un homenatge al poeta, amic i biògraf de Miró.

Miró - Dupin. Art i Poesia s'articula en tres parts:

La primera, Joan Miró i la poesia, recull l'interès per la poesia de l'artista des de sempre. Ja a Barcelona, Miró va entrar en contacte amb l'avantguarda poètica de l'entorn de les Galeries Dalmau (Junoy, J. V. Foix), i més tard, a París, amb el grup dels surrealistes de la rue Blomet, que l'aproparen a l'obra d'autors com Rimbaud, Apollinaire, Jarry...

Aquesta secció aplega una selecció de pintures i dibuixos realitzats entre el 1917 i el 1948, de la col•lecció de la Fundació, complementats amb llibres i revistes catalanes i franceses de la biblioteca de l'artista. També hi ha llibres il•lustrats per Joan Miró durant aquest primer període.

La segona part de la mostra, Dupin - Miró. Diàlegs entre un poeta i un pintor, fa palesa la intensa relació de treball i amistat que es va establir entre tots dos a partir de 1957, amb motiu de la preparació de la monografia sobre Joan Miró que va escriure Jacques Dupin.

Aquesta àrea comprèn obra mironiana realitzada entre el 1960 i el 1970 i llibres de Dupin il•lustrats per Joan Miró, així com textos crítics del poeta sobre Miró publicats a catàlegs i revistes. A més hi ha poemes il•lustrats per Miró i documentació diversa, com ara manuscrits, correspondència, fotografies i maquetes de col•laboracions conjuntes.

La tercera part, Dupin, poeta i biògraf d'artistes, analitza la trajectòria poètica de l'autor i el seu compromís amb el món de l'art.

Aquest apartat inclou obres manuscrites, llibres de poesia i llibres il•lustrats de Jacques Dupin. També, a partir dels seus escrits, destaca el valor com a autor de textos d'art, que es complementaran amb obra d'alguns dels artistes sobre els quals va escriure.