La Fundició: Espai 14-15

Espai 13

Cicle
Arqueologia preventiva
Autor
La Fundició Espai 14-15
Dates
Comissariat
Oriol Fontdevila

L'Espai 14-15 articula un doble desplaçament. D'una banda, respecte als llocs de l'art: amb l'obertura d'un nou espai al barri de Bellvitge es convida els artistes, els projectes, els productors i els públics a confluir a l'entorn del cicle Arqueologia preventiva per experimentar altres possibilitats d'interrelació i de producció de coneixement. I de l'altra, respecte als llocs de la memòria: l'objectiu de l'Espai 14-15 -establir connexions amb diferents sectors socioculturals, connectar agents i sumar casos per configurar nous escenaris des d'on eixamplar els debats al voltant de la memòria col·lectiva.

El col·lectiu LaFundició disposa des de principis de 2013 d'un petit local en aquesta zona de L'Hospitalet, des d'on s'impulsa el diàleg i la negociació amb agents i grups diversos. Quan es va plantejar que aquest local fos també la seu de l'Espai 14-15, es va pensar en la possibilitat de posar en relació els projectes d'Arqueologia preventiva amb dos esdeveniments: Bellvitge50, el programa d'actes amb què es commemora el 50è aniversari del barri l'any 2015, i el Tricentenari de 1714.

La possibilitat de connectar dues commemoracions dispars, que actuen a escala diferent i s'articulen a partir de discursos igualment diversos, permet ampliar les col·laboracions del cicle Arqueologia preventiva en el seu assaig d'alternatives a la memòria col·lectiva i, alhora, estendre el debat al voltant de la producció cultural, la institucionalització de valors i la construcció d'identitats que afecta tant el camp de la historiografia com el de la mateixa pràctica de l'art contemporani.

Vincles relacionats

Web de La Fundició