El llibre d'educació estètica de l'Escola Moderna

Espai 13

Cicle
Lesson 0
Autor
Priscila Fernandes
Dates
Comissariat
Azotea (Ane Agirre i Juan Canela)

L’Escola Moderna no es va plantejar específicament l’educació estètica en el seu programa. Tanmateix, al seu Butlletí mensual es van publicar diversos articles que assenyalen el paper de l’artista en la societat i els avantatges d’incloure activitats artístiques en els processos d’aprenentatge.

Al cap de més d’un segle de la mort del seu fundador, Francesc Ferrer i Guàrdia, el 1909, poc després que l’Escola deixés de funcionar, només podem preguntar-nos per què la seva aproximació a l’art no es va incloure en el programa i imaginar-nos com hagués estat: Quins artistes s’haurien estudiat? Quins textos s’haurien fet servir? Quina hauria estat la posició de l’Escola Moderna en la diversitat de practiques i discursos artístics de l’època? Però, també, com podem adaptar aquests discursos i aquestes qüestions al nostre temps, tractant d’actualitzar un llegat tan valuós i alhora oblidat en els relats oficials?

Per abordar aquestes i altres qüestions, el projecte de Priscila Fernandes (Coïmbra, Portugal, 1981) transforma l’Espai 13 en una aula: reproduccions d’obres d’art i cartells, el mobiliari i el material necessaris per portar a terme un programa educatiu, i un llibre publicat recentment, ¿Y el arte? The Book of Aesthetic Education of the Modern School, que dóna nom a l’exposició. Tots aquests objectes i recursos conformen una instal·lació amb una funció doble: serveixen de base per a la mostra i, alhora, acullen les activitats vinculades al projecte.

En aquest sentit, Pedagogies de fricció, el programa de mediació del cicle Lesson 0, ofereix un curs de formació del professorat amb algunes sessions obertes al públic. Al llarg del curs, educadors, artistes i teòrics compartiran un debat sobre les iniciatives de transformació pedagògica dins i a l’entorn de l’escola, i sobre el paper de l’educació de les arts i la creativitat en el marc de les formes de producció cultural contemporànies. A partir d’aquests debats, i de la posada en comú de coneixements i experiències, els docents participants generaran propostes educatives que portaran a terme des dels seus centres en relació amb les properes exposicions del cicle Lesson 0.