Joan Miró. Arquitectura d'un llibre

Exposició temporal

Dates

L’important és que un llibre tingui tota la dignitat d’una escultura tallada en marbre.

Joan Miró

El llibre il·lustrat és l’espai que l’editor ofereix al poeta i a l’il·lustrador perquè ambdós es trobin i avancin conjuntament per aconseguir un diàleg entre l’escriptura i la imatge.

Per poder entrar en l’esperit del poeta i arribar a una veritable fusió amb ell, Miró s’impregna del text, de les paraules, del ritme, mira de dominar les dificultats tècniques que se li presenten i d’anar tan lluny com li sigui possible.

Però saber triar un paper adequat, sovint fet a mà o amb processos gairebé artesanals, adoptar una determinada tipografia, decidir una compaginació acord amb el ritme del text o elegir una tècnica de gravat que respongui a les necessitats del llibre i saber-la executar amb finesa són també coses imprescindibles per garantir que el llibre serà l’expressió d’un acte sagrat i no tan sols un simple objecte. Dur a terme la complexa tasca de fer un llibre d’aquestes característiques només és possible a partir d’una estreta relació de col·laboració entre el poeta, l’artista i l’editor.

Un cop aquest llibre haurà sortit a la llum, el lector sabrà sens dubte apreciar-ne tota la bellesa, però difícilment podrà imaginar la gran quantitat de documentació que s’amaga darrere d’aquest rigorós i sovint llarg treball fet en equip. La correspondència de Miró amb el poeta, l’editor o el gravador, que ens permet de reconstruir la història del llibre i conèixer projectes ambiciosos com L’Antitête; els dibuixos fets sobre qualsevol tipus de paper, com els que li serveixen primer per a Ubu aux Baléares i després per a L’Enfance d’Ubu; les maquetes com les d’À toute épreuve o de Càntic del sol, que deixen constància de les diverses etapes de creació fins a arribar al seu estat definitiu, o bé les planxes de gravat, que exemplifiquen la voluntat d’elegir tècniques tan diverses com la xilografia per a À toute épreuve o els aiguaforts i aiguatintes per a Adonides, son mostres d’aquesta feina íntima i laboriosa que significa per a Miró fer un llibre.

Conèixer aquest material permet a l’espectador fer-se una idea d’aquest procés creatiu que Joan Miró comparteix amb poetes, editors i gravadors, i sobretot ajuda a copsar l’esperit d’un llibre il·lustrat.