Joaquim GomisDe la mirada obliqua a la narració visual

Altres