Joaquim Gomis

Others

Obligatory captions for all images

© Herederos de Joaquim Gomis. Fundació Joan Miró, Barcelona