El Patronat de la Fundació Joan Miró convoca un procés de selecció per a la Gerència de la institució

El Patronat de la Fundació Joan Miró convoca un procés de selecció per a la Gerència de la institució.

El Patronat de la Fundació Joan Miró ha aprovat les bases del procés de selecció per a la Gerència de la institució. El procés de recepció de candidatures s’obre avui, 8 de setembre de 2021, i es tancarà el 23 de setembre de 2021. La persona que assumeixi la nova gerència haurà de dirigir l’administració de la Fundació Joan Miró amb l’objectiu d’executar els acords del Patronat, col·laborar amb la Direcció de la institució en la concreció i el desenvolupament dels programes i activitats; assumir la seva gestió econòmica, de recursos humans i de béns, i de la contractació de la Fundació Joan Miró. 

Les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació del curriculum vitae i la carta de motivació, així com per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals. Una comissió formada per membres del Patronat de la Fundació Joan Miró (inclosos els patrons proposats per les Administracions públiques), pel seu director i un expert extern decidirà la persona seleccionada.