La Fundació Joan Miró presenta Sèrie Picasso

  • Fotografia al vestíbul
    Sèrie Picasso
  • Dates
    19/09/2023 - 04/02/2024

La Fundació Joan Miró presenta l’exposició fotogràfica Sèrie Picasso   

Sèrie Picasso és una mostra de fotografies que sorgeix de la revisió d’un àlbum de Joaquim Gomis (1902-1991) que porta el mateix títol, i coincideix amb l’any de la celebració del 50è aniversari de la mort de Pablo Picasso (1881-1973).   La mostra intenta esbrinar si Gomis va voler fer un fotoscop (fotollibre) de la Barcelona de Picasso. Gomis, fotògraf amateur i primer president de la Fundació Joan Miró, va començar a publicar fotoscops l’any 1952 i ho va fer al llarg de vint anys, gràcies a la complicitat del seu amic Joan Prats (1891-1970). Els fotollibres tenien temàtica diversa, i en el moment en què es van publicar van representar una novetat editorial, a la vegada que van ser molt apreciats en el context barceloní.

Conservat a l’Arxiu Nacional de Catalunya, el Fons Gomis conté el material fotogràfic que fou el punt de partida d’aquestes publicacions, i també carpetes amb projectes de fotoscops que no es van arribar a editar mai. Entre aquests, hi ha un conjunt de fotografies de finals d’agost de 1968 conegudes com a «Àlbum Picasso» o «Sèrie Picasso» que documenten una passejada que Joaquim Gomis va fer pels carrers del barri de la Ribera, on Picasso va viure, estudiar, treballar i socialitzar.