Amb les teves pròpies mans de Rita Ponce de León, a l'Espai 13

Exposicions actuals